środa, 22 listopada 2017
P?ugi wirnikowe
P?ug wirnikowy HYDROG PWF EmailP?ugi od?nie?ne wirnikowe HYDROG PWF

P?ugi wirnikowo-frezuj?ce typu PWF s? przeznaczone do monta?u na ci?gnikach o mocy od 30 do 150 KM oraz na ?adowarkach, koparko-?adowarkach, rwniarkach i no?nikach narz?dzi, takich jak UNIMOG.

P?ugi s?u?? do:

  • usuwania ?niegu i odrzucania na odleg?o?? od 5 do 25 m,
  • usuwania i jednocze?nie za?adunku ?niegu na skrzyni? ?adunkow? samochodu lub przyczepy,
  • frezowania i ?cinania kolein ?nie?nych.

zobacz wi?cej
 
SCHMIDT SUPRA 2001, 4001, 5001 EmailP?ugi wirnikowe typu SUPRA s? u?ywane do od?nie?ania du?ych ilo?ci ?niegu, szczeglnie sprawdzaj? si?  na lotniskach i w grach.

Samojezdny wirnikowy p?ug frezuj?cy SUPRA  jest zabudowany na specjalnym podwoziu z przegubem skr?tnym. Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu si?a nap?du wszystkich k? podczas pracy zawsze dzia?a w optymalnym kierunku, czyli w kierunku pracy g?owicy roboczej. Tylna cz??? pojazdu, niezale?nie od promienia skr?tu, zawsze pod??a dok?adnie ?ladem cz??ci przedniej. Wyeliminowano w ten sposb zjawisko naje?d?ania pojazdu na ?ciany korytarza ?nie?nego.


Czytaj wi?cej
 
Schmidt FS 105 Email


Dwustopniowy frezuj?cy p?ug wirnikowy z ko?em wyrzucaj?cym jednakowo dobrze sprawdza si? podczas usuwania ?niegu z du?ych powierzchni jak i usuwania pryzm.

Dzi?ki stabilnej budowie nadaje si? do pracy w szczeglnie ekstremalnych warunkach ?niegowych. B?ben frezuj?cy p?uga wirnikowego FS 105, wyposa?ony w specjalne z?by, bez problemu radzi sobie z twardym i zamarzni?tym ?niegiem.Czytaj wi?cej
 
Schmidt FS 75 EmailDwustopniowy frezuj?cy p?ug wirnikowy z ko?em wyrzucaj?cym jednakowo dobrze sprawdza si? podczas usuwania ?niegu z du?ych powierzchni jak i usuwania pryzm.

Dzi?ki stabilnej budowie nadaje si? do pracy w szczeglnie ekstremalnych warunkach ?niegowych. B?ben frezuj?cy p?uga wirnikowego FS 75 wyposa?ony w specjalne z?by bez problemu radzi sobie z twardym i zamarzni?tym ?niegiem.


Więcej…
 
Schmidt p?ug SF3-Z Email
Boczny, frezuj?cy p?ug wirnikowy SF3-Z doskonale nadaje si? do usuwania twardych zlodowacia?ych pryzm ?niegu.

P?ug ten sprawdza si? szczeglnie w specjalnych warunkach jak np. praca w ?rodku miasta, na mostach lub w pobli?u ekranw d?wi?koch?onnych, czyli w miejscach, gdzie nie zawsze dozwolone jest swobodne odrzucanie zgarnianego ?niegu. W takich przypadkach ?nieg musi by? za?adowany na samochd ci??arowy i wywieziony z miejsca zalegania.

Czytaj wi?cej
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2